Coroczne święto polskiego filmu w Gdyni potrwa od poniedziałku 17 września do soboty 22 września. Pokazy tradycyjnie goszczą w Gdyńskim Centrum Filmowym, Multikinie oraz Teatrze Muzycznym, gdzie wieczorem nastąpi uroczyste otwarcie imprezy.

Bilety

Rodzaje biletów:

 • pojedynczy bilet normalny dostępny w sprzedaży online i kasach festiwalowych,
 • pojedynczy bilet ulgowy dostępny wyłącznie w kasach festiwalowych,
 • bilety grupowe (ulgowe) dla zorganizowanych grup minimum 15-osobowych dostępne w kasach kin po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji mailowej (kino@gcf.org.pl),
 • bilety grupowe (normalne) dla zorganizowanych grup minimum 15-osobowych dostępne w kasach kin po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji mailowej (kino@gcf.org.pl),
 • pojedynczy bilet na pokazy w ramach sekcji Młode Kino i Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych.

Kupno biletów:

Są dwie opcje: kupując bilet przez internetowy system sprzedaży należy wpłacić odpowiednią kwotę w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie (płatność DotPay) lub zapłacić w kasach festiwalowych, odbierając bilet najwcześniej w przeddzień pokazu. Zakupionych biletów nie można zwrócić. Nie będą wydawane duplikaty biletu.

Karnety

Karnety można nabyć drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową system.festiwalgdynia.pl

Sprzedaż karnetów rozpoczęła się 24 lipca 2018r. i trwa do 14 września 2018 roku włącznie, bądź do wyczerpania puli.

Od 15 września 2018 roku karnety będą dostępne w sprzedaży w kasach festiwalowych znajdujących się na parterze Centrum Waterfront w Gdyni, ul. Waszyngtona 21 (obiekt, w którym znajduje się Multikino w Gdyni).

Ceny karnetów:

 • Karnet normalny kosztuje: 220 zł.
 • Karnet ulgowy kosztuje: 170 zł

Do czego uprawnia karnet?

Karnet zaprogramowany jest na 34 punkty (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu), a więc uprawnia do udziału w 30 seansach (według naszych obliczeń to największa możliwa do obejrzenia ilość filmów: 6 dni festiwalu x 5 pokazów dziennie) pod warunkiem dokonania rezerwacji na konkretny seans. Dodatkowe 4 punkty stanowią dla Państwa rezerwę na wypadek nieprzybycia na seans oraz nieodwołania rezerwacji (za które odliczane są 4 punkty). Proszę mieć na uwadze fakt, że każdorazowo za niewykorzystaną rezerwację odliczane są 4 punkty z Państwa konta. Zatem jeśli taka sytuacja zdarzy się kilkukrotnie, może zabraknąć punktów na zobaczenie wszystkich zaplanowanych seansów. Karnet uprawnia do wstępu na pokazy filmowe odbywające się w Multikinie w Gdyni (ul. Waszyngtona 21), w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz na Nowej Scenie w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Karnet nie upoważnia do uczestniczenia w projekcjach odbywających się w Centrum Festiwalowym w Teatrze Muzycznym w Gdyni (Duża Scena). Karnet nie upoważnia do wstępu na pokazy oraz konferencje prasowe odbywające się w Kinie Multikino w Gdyni oraz Gdyńskim Centrum Filmowym.

Rezerwacja biletów:

Rezerwację można robić od dnia poprzedzającego projekcję, od godziny 08:30 rano, jednak nie później niż 15 minut przed rozpoczynającym się pokazem. Oto przykład: na seans, który odbywa się 20 września, miejsce będzie można rezerwować już 19 września od godziny 08:30. Wyjątkiem jest pierwszy dzień festiwalu - 17 września. Na ten dzień można rezerwować bilety jedynie tego samego dnia od godziny 08:30. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, w której już pierwszego dnia wszystkie miejsca będą zarezerwowane. Pozwoli to na spokojne przejrzenie programu festiwalu i podjęcie świadomej decyzji. Należy pamiętać o tym, że posiadając jeden karnet można zrobić maksymalnie jedną rezerwację miejsca na dany pokaz filmowy.

Nie ma również możliwości rezerwacji miejsca na seanse o podobnej godzinie tego samego dnia (np. jeśli 19 września jeden wybrany film rozpoczyna się o godzinie 14:00, a drugi o godzinie 14:15, nie ma możliwości rezerwacji obu seansów).

Odwołanie rezerwacji:

W przypadku, kiedy osoba zdecyduje się pójść na inny film, niż wcześniej zaplanowała, należy odwołać dotychczasową rezerwację i zrobić nową. Można to zrobić najpóźniej 15 minut przed seansem. Jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana i osoba nie pojawi się na seansie od liczby punktów na jej koncie na karnecie zostaną odliczone 4 punkty. Dlatego tak ważne jest, by niewykorzystane rezerwacje koniecznie odwołać.

Rezerwację będzie można odwołać w każdym obiekcie festiwalowym (Teatr Muzyczny, Multikino, Gdyńskie Centrum Filmowe). Będą tam specjalnie do tego celu przygotowane stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Dodatkowo aplikacja rezerwacji z opcją anulowania działa z każdego komputera lub innego przenośnego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu.

Karnetu nie można pod żadnym pozorem odstępować. Jest on imienny, przypisany do osoby, która go kupiła. Jest na nim jej imię, nazwisko oraz zdjęcie.

Składając zamówienie na karnet (wcześniej należy być zarejestrowanym na naszej stronie www.festiwalgdynia.pl) po wypełnieniu danych znajdziecie Państwo przycisk "dołącz zdjęcie do karnetu". Zdjęcie dołącza się do karnetu na tej samej zasadzie, jak dołącza się plik (załącznik) do maila. Aby dodać zdjęcie musi być ono zapisane na dysku. Załączy się ono bezpośrednio do panelu.

Gdzie i kiedy można odebrać karnet?

Karnet można odbierać od 15 września 2018 roku (od godz. 12.00) w Punkcie Obsługi Uczestnika, znajdującym się na parterze Centrum Waterfront w Gdyni (ul. Waszyngtona 21) - obiekt, w którym znajduje się Multikino w Gdyni; za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Akredytacje

Akredytacja na 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to imienny identyfikator upoważniający do:

 • wstępu na pokazy filmowe odbywające się w Centrum Festiwalowym w Teatrze Muzycznym na Dużej Scenie (po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji miejsca online) oraz na projekcje filmowe w Multikinie w Gdyni, w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz na Nowej Scenie Teatru Muzycznego (po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji miejsca online) (dot. wszystkich typów akredytacji),
 • otrzymania pakietu festiwalowego zawierającego katalog festiwalowy oraz inne materiały promocyjne (dot. wszystkich typów akredytacji),
 • uczestnictwa w imprezach towarzyszących Festiwalowi z wyłączeniem imprez zamkniętych, na które obowiązują osobne zaproszenia (dot. wszystkich typów akredytacji),
 • wstępu na pokazy prasowe (akredytacja medialna),
 • wstępu na konferencje prasowe (akredytacja branżowa oraz medialna).

Rodzaje akredytacji:

 • AKREDYTACJA BRANŻOWA - przeznaczona dla przedstawicieli branży filmowej tj. producentów, dystrybutorów, przedstawicieli instytucji filmowych, reprezentantów wydarzeń filmowych i innych osób związanych z rynkiem filmowym w Polsce i za granicą.
 • AKREDYTACJA MEDIALNA - przeznaczona dla przedstawicieli mediów (radio, prasa, telewizja, Internet) oraz dla fotoreporterów.
 • AKREDYTACJA OBSERWATORA - przeznaczona dla osób niezwiązanych zawodowo z branżą filmową i/lub medialną.

Sprzedaż akredytacji:

Zgłoszenia akredytacji przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową www.system.festiwalgdynia.pl

Sprzedaż akredytacji rusza 2 lipca 2018 roku o godz. 12:00.

 • Koszt akredytacji wynosi 320 zł
 • Studenci (studia stacjonarne i niestacjonarne) polskich szkół filmowych współpracujących z Festiwalem Filmowym w Gdyni (PWSFTviT w Łodzi, WRiTV UŚ im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, Szkoła Wajdy, Akademia Filmu i Telewizji, Warszawska Szkoła Filmowa, Gdyńska Szkoła Filmowa) mogą od 18 czerwca 2018 roku, od godz. 15:00 zakupić akredytację w specjalnej cenie - 100 zł (obowiązuje ważna legitymacja studencka).
 • Członkowie Stowarzyszenia Filmowców Polskich posiadający ważną, podstemplowaną legitymację członkowską nie płacą za akredytację.
 • Akredytacja jest imienna tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia.
 • Zamawiając akredytację należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, o minimalnych wymiarach 400x400 pikseli, w formacie png, gif lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji. 

Odbiór akredytacji:

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została wystawiona.
 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytację można odbierać od 16 września 2018 r. (od godz. 14.00) w Centrum Festiwalowym w Teatrze Muzycznym (pl. Grunwaldzki 1, Gdynia).
 • Festiwal nie wydaje duplikatów akredytacji. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki. 

Zasady korzystania z akredytacji na Festiwalu:

 • Każdy rodzaj akredytacji upoważnia do uczestnictwa we wszystkich pokazach filmowych odbywających się w Centrum Festiwalowym w Teatrze Muzycznym w Gdyni na Dużej Scenie, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji online miejsca.
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe dla publiczności odbywające się w Multikinie, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz na Nowej Scenie Teatru Muzycznego, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji online miejsca.
 • Każdy rodzaj akredytacji zaprogramowany jest na 34 punkty (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu).
 • Akredytacja nie uprawnia do rezerwacji miejsc na galę otwarcia i zamknięcia festiwalu.
 • Akredytacja medialna upoważnia do wejścia na pokazy prasowe, na które wcześniej posiadacz akredytacji zarezerwował miejsce online.
 • Akredytacja branżowa oraz medialna upoważniają do wejścia na konferencje prasowe.
 • Posiadacz akredytacji może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz filmowy w Multikinie, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz na Dużej i Nowej Scenie Teatru Muzycznego w danym przedziale czasowym (tzw. bloku godzinowym) w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse rozpoczynające się w odstępie czasowym nie większym niż 30 min (np. 9:45, 10:00 i 10:15).
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i nieuczestniczenie w pokazie filmowym w Multikinie, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz na Dużej i Nowej Scenie Teatru Muzycznego spowoduje automatyczne odliczenie z karnetu 4 punktów.

Lokalizacje

Teatr Muzyczny

Plac Grunwaldzki 1
80-372 Gdynia
tel. 58 621-15-09

Od lat najważniejsze miejsce na mapie gdyńskiego Festiwalu. W Teatrze Muzycznym prezentowane są filmy uczestniczące w Konkursie Głównym, a w pokazach uczestniczą ich twórcy. Na Scenie Głównej, przy widowni liczącej ponad 1000 miejsc, odbywają się uroczyste otwarcie Festiwalu oraz gala finałowa. Z kolei Scena Nowa to miejsce prezentacji filmów ubiegających się o laury w Konkursie Filmów Krótkometrażowych.  RECEPCJA FESTIWALOWA znajduje się przy wejściu do Centrum Festiwalowego, Sceny Nowej (od strony Placu Grunwaldzkiego).

•••

Gdyńskie Centrum Filmowe

Plac Grunwaldzki 2
80-372 Gdynia
tel. 58 621-15-09

Gdyńskie Centrum Filmowe - położone w sercu miasta, tuż obok Teatru Muzycznego - od 2015 roku jest nową siedzibą Biura Festiwalowego i Biura Prasowego FPFF. Tutaj odbywają się m.in. pokazy prasowe filmów uczestniczących w Konkursie Głównym oraz wydarzenia specjalne, w tym promocje książek i spotkania dyskusyjne. Kino Studyjne GCF dysponuje nowoczesnymi salami kinowymi o nazwach Warszawa, Goplana i Morskie Oko, a także Galerią/Księgarnią oraz kawiarnią FaBuła.

•••

Multikino

ul. Waszyngtona 21
81-342 Gdynia

W gdyńskim Multikinie, dysponującym ośmioma wygodnymi salami kinowymi, przez cały czas trwania Festiwalu prezentowane są najlepsze polskie filmy. Zarówno konkursowe, jak i w ramach sekcji tematycznych FPFF. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi w wózkach. Sale pomieścić mogą łącznie 2144 widzów.

•••

Konsulat Kultury

ul. Jana z Kolna 25
81-001 Gdynia
tel. 667 022 652

Nowe miejsce na mapie FPFF i nowa przestrzeń spotkań i wydarzeń artystycznych skierowanych do szerokiej publiczności w Gdyni. Otwarty w sierpniu 2018 roku Konsulat Kultury jest wspólnym projektem Gdyńskiego Centrum Kultury oraz Miasta Gdyni. Powstał w zrewitalizowanym zabytkowym budynku dawnego Domu Marynarza Szwedzkiego, położonym u zbiegu ulic Jana z Kolna i Władysława IV.

Program festiwalu

Szczegółowe informacje dotyczące programu imprezy oraz imprez towarzyszących dostępne w książeczce festiwalowej dostępny pod tym adresem.

Poznaj jury

Konkurs Główny

 • Waldemar Krzystek (Przewodniczący jury)
 • Elżbieta Cherezińska
 • Jadwiga Jankowska-Cieślak
 • Dorota Kobiela
 • Marcin Koszałka
 • Rafał Listopad
 • Joanna Napieralska
 • Elwira Pluta
 • Joanna Szymańska

Konkurs Inne spojrzenie

 • Piotr Dumała (Przewodniczący jury)
 • Łukasz Ronduda
 • Maria Zmarz-Koczanowicz

Konkurs filmów krótkometrażowych

 • Maria Sadowska (Przewodnicząca jury)
 • Norah McGettigan
 • Leszek Starzyński

Sponsorzy