Coroczne święto polskiego filmu w Gdyni potrwa od wtorku 8 grudnia do 12 grudnia. Pokazy tradycyjnie goszczą w Gdyńskim Centrum Filmowym, Kinie Helios oraz Teatrze Muzycznym, gdzie wieczorem nastąpi uroczyste otwarcie imprezy.

Zasady korzystania z platformy VOD FPFF

Festiwalowe seanse odbywają się w terminie 8-12 grudnia 2020 roku w wirtualnych salach kinowych na platformie VOD Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zgodnie z ustalonym harmonogramem projekcji.

Na platformie VOD FPFF można obejrzeć filmy z następujących kategorii:

 • Konkurs Główny (wybrane filmy)
 • Konkurs Filmów Krótkometrażowych (całość)
 • Konkurs Filmów Mikrobudżetowych (wybrane filmy)
 • Polonica
 • Czysta Klasyka
 • Filmy Laureatów Platynowych Lwów
 • Film Otwarcia Festiwalu
 • Filmy z Gdyni
 • Gdynia Dzieciom. Kino Młodzieżowe

Aby obejrzeć wybrany film, należy zalogować się na stronie system.festiwalgdynia.pl i dokonać rezerwacji miejsca na konkretnym seansie

Liczba miejsc w każdej wirtualnej sali kinowej jest ograniczona, dlatego należy dokonywać rezerwacji z wyprzedzeniem.

Po dokonaniu rezerwacji należy wejść w zakładkę "REZERWACJE", a następnie kliknąć w "HISTORIA". Przy danym tytule znajdzie się odnośnik do platformy VOD FPFF, na której odbywają się projekcje.

Seans, na który dokonano rezerwacji, jest dostępny przez czas określony w harmonogramie. PRZYKŁAD: Jeżeli, projekcja zaplanowana jest w godzinach 9:00-12:00, oznacza to, że tylko w tych ramach czasowych można obejrzeć dany tytuł. Jeżeli więc ktoś dopiero o godzinie 11:00 rozpocznie oglądać film, który trwa 90 minut, może nie zdążyć obejrzeć go do końca.

W trakcie seansu można projekcję zatrzymywać, a także przewijać film.

Każdą projekcję poprzedza czołówka Festiwalu, której nie można pominąć.

Dostęp do filmów możliwy jest tylko na terytorium Polski.

Z platformy VOD FPFF można korzystać na jednym koncie na jednym urządzeniu jednocześnie.

Aby korzystać z platformy VOD FPFF, należy dysponować urządzeniem spełniającym parametry techniczne i posiadającym dostęp do internetu o parametrach minimalnych określonych w Regulaminie korzystania z serwisu VOD FPFF.

Treści udostępniane na platformie VOD FPFF są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez Organizatora bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych na platformie VOD, ani też inny sposób korzystania wykraczający poza zasady określone w Regulaminie korzystania z platformy VOD FPFF oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez Użytkownika ani urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

Akredytacje

Informacje ogólne

Akredytacja na 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to elektroniczny identyfikator upoważniający do rezerwacji miejsc na pokazy w wirtualnych salach kinowych. Osoba, która zakupiła akredytację, otrzyma również pakiet akredytacyjny, który zostanie wysłany pocztą na wskazany w formularzu adres.

Typy akredytacji:

 • AKREDYTACJA BRANŻOWA - dla przedstawicieli branży filmowej, tj. producentów, dystrybutorów, przedstawicieli instytucji filmowych, reprezentantów wydarzeń filmowych i innych osób związanych z rynkiem filmowym w Polsce i za granicą. Akredytacje branżowe są dostępne również dla studentów szkół filmowych.
 • AKREDYTACJA MEDIALNA - dla przedstawicieli mediów (radio, prasa, telewizja, internet).

Sprzedaż akredytacji:

 • Sprzedaż akredytacji rozpocznie się 23 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 na stronie www.system.festiwalgdynia.pl
 • Koszt akredytacji wynosi 100 zł

UWAGA: W tym roku wyjątkowo wszystkie akredytacje są dostępne w tej samej cenie. Studenci szkół filmowych mogą ubiegać się o akredytacje branżowe. Niestety, w tym roku nie ma dostępnej puli bezpłatnych akredytacji dla członków SFP.

Zasady zakupu akredytacji:

 • Sprzedaż akredytacji branżowych i medialnych rozpocznie się 23 listopada. Liczba akredytacji jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenie akredytacji potwierdzane jest drogą mailową w ciągu 4 dni.
 • Po akceptacji należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zgłoszenia przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie (płatność DotPay) poprzez wejście w zakładkę „Moje zamówienia” i wybranie opcji "Opłać". Opłatę można również uiścić przelewem elektronicznym na konto Organizatora po uprzednim poinformowaniu o tym drogą mailową (akredytacje@festiwalgdynia.pl).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu 4 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacja jest imienna, tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia.
 • Zamawiając akredytację, należy wypełnić wszystkie wymagane pola obowiązkowe.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.
 • Organizator zobowiązuje się do wysyłki pakietu akredytacyjnego do dnia 15 grudnia 2020 r. na wskazany w formularzu akredytacyjnym adres.

Program festiwalu

Szczegółowe informacje dotyczące programu festiwalu dostępne są na stronie.