fpff2022

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku, do roku 1986 FPFF organizowany był w Gdańsku, następnie jego siedzibą stała się Gdynia, a centrum festiwalowym – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej.

Obecnie na program Festiwalu składają się trzy sekcje konkursowe – Konkurs Główny, Konkurs Filmów Krótkometrażowych i Konkurs Filmów Mikrobudżetowych – oraz liczne sekcje pozakonkursowe i wydarzenia towarzyszące. Do stałych sekcji należą m.in. „Czysta Klasyka” – przegląd polskich filmów zrekonstruowanych cyfrowo, „Polonica” – pokazy zagranicznych produkcji zrealizowanych z udziałem polskich twórców, niezwykle popularna, bogata w programy edukacyjne „Gdynia Dzieciom” czy sekcje tematyczne organizowane z udziałem partnerów Festiwalu. Co roku na Festiwalu wręczana jest nagroda Platynowych Lwów za dorobek życia i osiągnięcia artystyczne.

Bilety

Bilety na pojedyncze seanse odbywające się we wszystkich obiektach festiwalowych, z wyłączeniem Dużej Sceny Teatru Muzycznego w Gdyni będą dostępne w sprzedaży po ogłoszeniu programu, na początku września.

Sprzedaż wszystkich rodzajów wejściówek odbywa się online na stronie:
https://system.festiwalgdynia.pl

Akredytacje

Akredytacja na 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to imienny identyfikator upoważniający do:

 • wstępu na wszystkie pokazy filmowe (po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji online)
 • otrzymania pakietu festiwalowego zawierającego materiały festiwalowe;
 • uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, z wyłączeniem imprez zamkniętych, na które obowiązują osobne zaproszenia;
 • rezerwacji miejsc na pokazy i konferencje prasowe – dot. akredytacji Media
 • uczestnictwie w wydarzeniach Gdynia Industry – dot. Media i Branża. Dla posiadaczy akredytacji Obserwatora istnieje możliwość udziału w przypadku wolnych miejsc.

Koszt akredytacji:

 • Koszt akredytacji typu Media, Branża, Obserwator wynosi 450,00 złotych.
 • Koszt akredytacji branżowej studenckiej wynosi 150,00 złotych.

Typy akredytacji:

 • AKREDYTACJA BRANŻOWA – dla przedstawicieli branży filmowej, tj. producentów, dystrybutorów, przedstawicieli instytucji filmowych, reprezentantów wydarzeń filmowych i innych osób związanych z rynkiem filmowym w Polsce i za granicą.
 • AKREDYTACJA BRANŻOWA – STUDENCKA – dla studentów partnerskich szkół filmowych w promocyjnej cenie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
 • AKREDYTACJA BRANŻOWA – SFP – dla członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na podstawie ważnej legitymacji
 • AKREDYTACJA MEDIALNA – dla przedstawicieli mediów (radio, prasa, telewizja, internet) oraz dla fotoreporterów.
 • AKREDYTACJA OBSERWATORA – dla osób, które nie są zawodowo związane z branżą filmową i/lub medialną.

Zasady sprzedaży akredytacji:

W celu zakupu akredytacji należy wybrać odpowiedni typ akredytacji i wysłać zgłoszenie na stronie system.festiwalgdynia.pl. Zgłoszenie potwierdzane jest drogą mailową w ciągu 4 dni. Po akceptacji należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zgłoszenia przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie (płatność DotPay) poprzez wejście w zakładkę „Moje zamówienia” i wybranie opcji „Opłać”. Opłatę można również uiścić przelewem elektronicznym na konto Organizatora po uprzednim poinformowaniu o tym drogą mailową (akredytacje@festiwalgdynia.pl). Zakup akredytacji zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu 4 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

Akredytacja jest imienna, tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Z akredytacji może korzystać tylko ta osoba, na którą została ona wystawiona. Przekazanie akredytacji innej osobie skutkuje karą w formie odjęcia 10 punktów. W przypadku powtórzenia się sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji. Zamawiając akredytację, należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, o minimalnych wymiarach 400×400 pikseli, w formacie png, gif lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn. Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji. Do ceny akredytacji zostanie doliczona opłata transakcyjna w wysokości 10 złotych (dotyczy płatności DotPay). Opłata nie podlega zwrotowi.

Odbiór akredytacji:

Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została ona wystawiona, za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem. Akredytację można odebrać w Recepcji Festiwalu w Teatrze Muzycznym przy Placu Grunwaldzkim 1 w dniach:

 • 11 września 2022 r. w godzinach 15:00-21:00
 • 12-17 września 2022 r. w godzinach 8:30-21:00

Zasady korzystania z akredytacji na festiwalu:

Wszystkie typy akredytacji upoważniają do uczestnictwa w pokazach filmowych odbywających się w Teatrze Muzycznym w Gdyni (na scenach: Dużej, Nowej i Kameralnej), w kinie Helios oraz w Gdyńskim Centrum Filmowym, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji miejsca w systemie online. Wszystkie typy akredytacji zaprogramowane są na 34 punkty (1 punkt odpowiada 1 pokazowi filmowemu). Akredytacja nie uprawnia do rezerwacji miejsc na galę otwarcia i zamknięcia Festiwalu. Akredytacja medialna jako jedyna upoważnia do rezerwacji miejsc na pokazy prasowe. Posiadacz akredytacji może zarezerwować tylko jedno miejsce na wybrany pokaz filmowy w danej godzinie (tzw. bloku godzinowym). Rezerwacji miejsc na pokazy filmowe można dokonywać od godziny 7:30 dnia poprzedzającego wybraną projekcję do momentu rozpoczęcia pokazu. Wyjątkiem jest pierwszy dzień Festiwalu, na który rezerwacja miejsc rozpoczyna się w poniedziałek, 12 września 2022 r. o godzinie 7.30. Akredytacja zawiera kod kreskowy umożliwiający identyfikację jej właściciela i weryfikację rezerwacji. Przed każdą salą będzie dyżurować stała obsługa z czytnikami. Dodatkowo obowiązywać będzie weryfikacja akredytacji przed każdym z wejść do Teatru Muzycznego. Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i nieuczestniczenie w pokazie filmowym spowoduje automatyczne zmniejszenie puli dostępnych punktów w akredytacji o 4 punkty. Festiwal nie wydaje duplikatów akredytacji. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki.

Karnety

Karnet na 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to imienny identyfikator upoważniający do wstępu na pokazy filmowe odbywające się w kinie Helios w Gdyni, Gdyńskim Centrum Filmowym, na Nowej oraz Kameralnej Scenie Teatru Muzycznego.

Sprzedaż:

Sprzedaż karnetów odbywa się od 20 lipca do 10 września 2022 roku włącznie lub do zakończenia sprzedaży w wypadku wyczerpania puli poprzez stronę internetową system.festiwalgdynia.pl. Od 11 września 2022 zakupu karnetów można dokonywać wyłącznie w kasach festiwalowych w kinie Helios w Gdyni (Centrum Handlowe Riviera), o ile pula nie zostanie wyczerpana. Karnet kosztuje 280 złotych i zaprogramowany jest na 20 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu). Należność za karnety należy wpłacić od razu po złożeniu zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie (płatność DotPay). Nieopłacone zamówienia będą automatycznie anulowane. Zakup karnetu zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu 4 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Karnet jest imienny, tzn. jest wystawiany na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Zamawiając karnet należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2Mb, o minimalnych wymiarach 400x400 pikseli, w formacie PNG, GIF lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn. Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych karnetów.

Zasady korzystania z karnetów:

Wejście na pokaz filmowy możliwy będzie wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji on-line. Rezerwacji można dokonać po zalogowaniu się na stronie system.festiwalgdynia.pl. Karnet nie upoważnia do wstępu na pokazy oraz konferencje prasowe, pokazy na Dużej Scenie Teatru Muzycznego oraz nie uprawnia do rezerwacji miejsc na galę otwarcia i zamknięcia Festiwalu. Posiadacz karnetu może zarezerwować tylko jedno miejsce na określony pokaz filmowy o określonej godzinie. Rezerwacji miejsca na pokaz filmowy można dokonywać od godziny 7:30 dnia poprzedzającego wybraną projekcję, jednak nie później niż 15 minut przed rozpoczynającym się seansem, z wyjątkiem pierwszego dnia Festiwalu, na który rezerwacja miejsc rozpoczyna się w poniedziałek 12 wześnia o godzinie 7.30. Karnet będzie zawierał kod kreskowy. Przed każdą salą będzie dyżurować stała obsługa z czytnikami umożliwiającymi identyfikację i weryfikację rezerwacji. Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i nieuczestniczenie w pokazie filmowym spowoduje odliczenie z karnetu 4 punktów. Prosimy nie spóźniać się na seanse.

Odbiór karnetów:

Zakupiony karnet może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko został wystawiony za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem. Karnet można odbierać w dniach:

 • 11 września 2022 roku, w godzinach 12:00 – 20:00
 • 12 – 17 września 2022, w godzinach 8:30 – 20:00

w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się w kinie Helios w Centrum Handlowym Riviera (ul. Kazimierza Górskiego 2).

Nie będą wydawane duplikaty karnetu. Przekazanie karnetu innej osobie skutkuje karą w formie odjęcia 10 punktów. W przypadku powtórzenia się sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania karnetu.

Program festiwalu

 • Konkurs Główny
 • Konkurs filmów krótkometrażowych
 • Konkurs filmów mikrobudżetowych
 • Czysta klasyka
 • Filmy z Gdyni
 • Gdynia dzieciom
 • Polonica
 • Niebyły FPFF
 • Pokazy specjalne

Szczegółowe informacje dotyczące programu festiwalu dostępne są na stronie.

+ dodaj zdjęcie

Zdjęcia

  Poznaj jury

  Konkurs Główny

  • Jerzy Domaradzki (Przewodniczący jury)
  • Ewa Dałkowska
  • Milenia Fiedler
  • Cezary Harasimowicz
  • Grzegorz Kędzierski
  • Dorota Kędzierzawska
  • Teoniki Rożynek
  • Agata Szymańska
  • Wojciech Żogała

  Konkurs filmów krótkometrażowych

  • Ewa Puszczyńska (Przewodnicząca jury)
  • Maria Dębska
  • Beata Walentowska

  Konkurs filmów mikrobudżetowych

  • Allan Starski (Przewodniczący jury)
  • Katarzyna Klimkiewicz
  • Lenka Tyrpáková

  Patnerzy